"book discusses" — Słownik kolokacji angielskich

book discusses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyski książki
  1. book rzeczownik + discuss czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book also discusses ways in which these ideas may be put into practice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo