BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"book comes out" — Słownik kolokacji angielskich

book comes out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka ukazuje się
  1. book rzeczownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    Until the book came out, she had not been to Atlanta, four hours up the road, in 20 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo