"book chronicling" — Słownik kolokacji angielskich

book chronicling kolokacja
Popularniejsza odmiana: book chronicles
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzenie kronikę książki
  1. book rzeczownik + chronicle czasownik
    Luźna kolokacja

    A new book chronicles a similar gap between parents and children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo