"book relates" — Słownik kolokacji angielskich

book relates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka dotyczy
  1. book rzeczownik + relate czasownik
    Silna kolokacja

    These books relate his experience of growing up in 1950's Chicago.

    Podobne kolokacje: