"book provides" — Słownik kolokacji angielskich

book provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka dostarcza
  1. book rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you want to find a particular piece of information, this book will probably provide it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo