"book works" — Słownik kolokacji angielskich

book works kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka pracuje
  1. book rzeczownik + work czasownik
    Zwykła kolokacja

    Sam, can you explain again how the voting for those short listed books will work?

    Podobne kolokacje: