"book makes" — Słownik kolokacji angielskich

book makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka robi
  1. book rzeczownik + make czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    In no way do these books make me read less.

    Podobne kolokacje: