Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book explores" — Słownik kolokacji angielskich

book explores kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka bada
  1. book rzeczownik + explore czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    In recent years, his books have explored sensitive social and political events.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo