"book demonstrates" — Słownik kolokacji angielskich

book demonstrates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka prezentuje
  1. book rzeczownik + demonstrate czasownik
    Zwykła kolokacja

    Unfortunately, as this book demonstrates, the necessary precautions have not all been taken.

    Podobne kolokacje: