Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"book causes" — Słownik kolokacji angielskich

book causes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka powoduje
  1. book rzeczownik + cause czasownik
    Zwykła kolokacja

    His book was very successful and caused many to pass out after not receiving enough oxygen from laughing too hard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo