"book refers" — Słownik kolokacji angielskich

book refers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wspomina
  1. book rzeczownik + refer czasownik
    Zwykła kolokacja

    N is the way the book refers to the dead person.

    Podobne kolokacje: