"book falls" — Słownik kolokacji angielskich

book falls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka odpada
  1. book rzeczownik + fall czasownik
    Silna kolokacja

    "That was when the book came shooting out and fell to the floor."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo