ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"book represents" — Słownik kolokacji angielskich

book represents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka reprezentuje
  1. book rzeczownik + represent czasownik
    Zwykła kolokacja

    He said the book represented his whole experience and "flew off my pen."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo