"book detailing" — Słownik kolokacji angielskich

book detailing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyszczególnianie książki
  1. book rzeczownik + detail czasownik
    Zwykła kolokacja

    She is the author of a book detailing her adventures.

    Podobne kolokacje: