"book argues" — Słownik kolokacji angielskich

book argues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka sprzecza się
  1. book rzeczownik + argue czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The best way to deal with environmental problems, this book argues, is to cut through the hype and understand the science involved.

    Podobne kolokacje: