"book seems" — Słownik kolokacji angielskich

book seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wydaje się
  1. book rzeczownik + seem czasownik
    Silna kolokacja

    But the book does not seem to have been printed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo