"book becomes" — Słownik kolokacji angielskich

book becomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka staje się
  1. book rzeczownik + become czasownik
    Zwykła kolokacja

    The less we read, the more important the book becomes as an object.

    Podobne kolokacje: