"book saying" — Słownik kolokacji angielskich

book saying kolokacja
Popularniejsza odmiana: book says
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie książki
  1. book rzeczownik + say czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But did the book say anything about the year 2012?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo