"book documenting" — Słownik kolokacji angielskich

book documenting kolokacja
Popularniejsza odmiana: book documents
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokumentowanie książki
  1. book rzeczownik + document czasownik
    Luźna kolokacja

    The book will document the artists behind today's booming art scene.

    Podobne kolokacje: