"book serves" — Słownik kolokacji angielskich

book serves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwy książki
  1. book rzeczownik + serve czasownik
    Silna kolokacja

    The book served as the first time that her children will ever know this.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo