ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"book suggests" — Słownik kolokacji angielskich

book suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przywodzi na myśl
  1. book rzeczownik + suggest czasownik
    Silna kolokacja

    A really bad book suggests not a critical reading so much as a religious one.

    Podobne kolokacje: