"book states" — Słownik kolokacji angielskich

book states kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stany książki
  1. book rzeczownik + state czasownik
    Zwykła kolokacja

    These books state flatly that improvement and recovery are not to be expected.

    Podobne kolokacje: