"book wins" — Słownik kolokacji angielskich

book wins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wygrywa
  1. book rzeczownik + win czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her books have won a number of awards over the years.

    Podobne kolokacje: