"book recounts" — Słownik kolokacji angielskich

book recounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka opisuje
  1. book rzeczownik + recount czasownik
    Silna kolokacja

    His new book recounts the flip side of that story.

    Podobne kolokacje: