"book leads" — Słownik kolokacji angielskich

book leads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka prowadzi
  1. book rzeczownik + lead czasownik
    Zwykła kolokacja

    The book was very controversial and led to the Committee.

    Podobne kolokacje: