"book coming" — Słownik kolokacji angielskich

book coming kolokacja
Popularniejsza odmiana: book comes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybycie książki
  1. book rzeczownik + come czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She didn't know where the little red book in her room had come from.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo