"book appearing" — Słownik kolokacji angielskich

book appearing kolokacja
Popularniejsza odmiana: book appears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawianie się książki
  1. book rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From then on, a new book has appeared almost every year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo