TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. Domesday Book = Księga Sądu Ostatecznego (rejestr gruntowy sporządzony na żądanie Wilhelma Zdobywcy) Domesday Book
4. picture book = książka z obrazkami picture book
5. Penguin Book = Pingwin Książka Penguin Book
6. Guinness Book = Guinness Książka Guinness Book
7. reference book = słownik, encyklopedia, materiał źródłowy reference book
8. prayer book = modlitewnik, książeczka do nabożeństwa prayer book
9. phone book = książka telefoniczna phone book
11. Pocket Book = Książka kieszonkowa Pocket Book
14. travel book = książka podróżnicza travel book
15. Warner Book = Warner Książka Warner Book
16. Pantheon Book = Panteon Książka Pantheon Book
  • From 1964 to 1990, he was the managing director of Pantheon Books.
  • It was translated into English and published by Pantheon Books in 1970.
  • It was expanded, collected and published by Pantheon Books in 2011.
  • It was collected by Pantheon Books in hardcover form in 2007.
  • The question arises after the controversy at Pantheon Books.
  • It was released in collected form in 2005 by Pantheon Books.
  • A compiled hardcover volume was released by Pantheon Books in 2005.
  • The first American edition was published in 1962 by Pantheon Books.
  • It was published by Pantheon Books and released on June 5, 2007.
  • The work took a decade to complete, and was published by Pantheon Books.
17. paperback book = książka w miękkiej oprawie paperback book
18. telephone book = książka telefoniczna telephone book
19. library book = książka z biblioteki library book
20. Chronicle Book = Kronika Książka Chronicle Book
21. Bantam Book = Bantamka Książka Bantam Book
22. hardcover book = książka książki w twardej oprawie hardcover book
23. rule book = regulamin, zbiór zasad, zbiór przepisów rule book
24. guide book = przewodnik (książka) guide book
25. text book = książka tekstu text book
26. art book = książka o sztuce art book
27. science book = książka naukowa science book
28. law book = zbiór przepisów, kodeks law book
29. account book = księga rachunkowa account book
30. school book = podręcznik szkolny school book
31. Jungle Book = Książka dżungli Jungle Book
32. book of the name = książka imienia book of the name
33. New Book of Tang = Najnowsza Książka Cierpkiego Smaku New Book of Tang
34. Times Book = Czasy Książka Times Book
35. Tor Book = Tor Książka Tor Book
36. companion book = książka towarzysza companion book
39. song book = książka piosenki song book
40. order book = rejestr zamówień, księga zamówień order book
41. log book = karta drogowa pojazdu, książka pojazdu, karta pojazdu log book
42. instruction book = instrukcja (książeczka z instrukcją) instruction book
44. recipe book = książka kucharska recipe book
45. Avon Book = Avon Książka Avon Book
46. business book = biznesowa książka business book
47. Broadway Book = Broadway Książka Broadway Book
48. photography book = książka fotografiki photography book
50. Book of Mormon = Książka mormona Book of Mormon
51. book of the title = książka tytułu book of the title
52. Harry Potter book = Harry Garncarz książka Harry Potter book
53. Book of Genesis = Książka Księgi Rodzaju Book of Genesis
54. photo book = książka zdjęcia photo book
55. guest book = księga gości guest book
56. Book of Revelation = Księga Objawienie, Objawienie Jana (Księga Nowego Testamentu, Apokalipsa) Book of Revelation
57. page book = książka strony page book
58. music book = książka muzyczna music book
59. hymn book = książka z hymnami hymn book
62. fantasy book = książka fantazjia fantasy book
63. Lexington Book = Lexington Książka Lexington Book
64. book of essays = książka wypracowań book of essays
65. sports book = sporty książka sports book
67. Vintage Book = Dobrego rocznika Książka Vintage Book
68. Prometheus Book = Prometeusz Książka Prometheus Book
69. cookery book = książka kucharska cookery book
70. Oxford Book = Oksford Książka Oxford Book
71. Time-Life Book = Czas-dożywotni Książka Time-Life Book
72. book of stories = książka historii book of stories
73. Fact Book = Fakt Książka Fact Book
75. exercise book = zeszyt ćwiczeń exercise book
76. pattern book = katalog próbek, wzornik pattern book
77. diet book = książka niskokaloryczna diet book
78. paper book = papierowa książka paper book
79. trade book = księga handlowa trade book
80. book of interest = książka interesu book of interest
81. book of verse = tomik poezji book of verse
82. adventure book = książka przygodowa adventure book
83. Book of Hours = Książka Godzin Book of Hours
84. BBC Book = Książka BBC BBC Book
85. grammar book = podręcznik do gramatyki grammar book
86. Data Book = Dane Książka Data Book
87. Gospel Book = Ewangeliarz (ozdobna księga liturgiczna) Gospel Book
88. code book = książka kodów code book
89. Anchor Book = Kotwiczna Książka Anchor Book
90. Oz book = Australia książka Oz book
91. selling book = zapewniając zbyt książce selling book
93. Algonquin Book = Algonkin Książka Algonquin Book
94. landmark book = przełomowa książka landmark book
95. Book of Acts = Książka ustaw Book of Acts
96. Borders Book = Granice Książka Borders Book
97. Harmony Book = Harmonia Książka Harmony Book
98. Hyperion Book = Hyperion Książka Hyperion Book
99. stud book = księga stadna stud book
100. cheque book = książeczka czekowa cheque book
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.