"book of poems" — Słownik kolokacji angielskich

book of poems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): księga wierszy
  1. poem rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How many books of poems have you come out with?

    Podobne kolokacje: