"landmark book" — Słownik kolokacji angielskich

landmark book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przełomowa książka
  1. landmark rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Center published a number of landmark books on these topics.

    Podobne kolokacje: