"Adventure book" — Słownik kolokacji angielskich

Adventure book kolokacja
Popularniejsza odmiana: adventure book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka przygodowa
  1. adventure rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This wasn't in any of the adventure books the boys read.

    Podobne kolokacje: