"Vintage Book" — Słownik kolokacji angielskich

Vintage Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dobrego rocznika Książka
  1. vintage rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The publisher, Vintage Books, which reissued the novel in 1990 in time for its 50th anniversary, had no ready explanation.

    Podobne kolokacje: