"Art Book" — Słownik kolokacji angielskich

Art Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: art book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka o sztuce
  1. art rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the last six months, two of the city's major resources for art books have closed.

    Podobne kolokacje: