"art book" — Słownik kolokacji angielskich

art book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka o sztuce
  1. art rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the last six months, two of the city's major resources for art books have closed.

    Podobne kolokacje: