"book of one's poems" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: book of poems
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka z czyjś wiersze
  1. poem rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How many books of poems have you come out with?

    Podobne kolokacje: