"google book" — Słownik kolokacji angielskich

google book kolokacja
Popularniejsza odmiana: Google Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): google książka
  1. Google rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of the early volumes are available on Google books, here is a list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo