"Book of Hours" — Słownik kolokacji angielskich

Book of Hours kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Godzin
  1. hour rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His large-scale Book of Hours for 20 players and live electronics premiered in 2005.

    Podobne kolokacje: