"Bantam Book" — Słownik kolokacji angielskich

Bantam Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bantamka Książka
  1. Bantam rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    - from Bantam Books, his publisher for four decades, the last 16 of them published since his death.

    Podobne kolokacje: