"adventure book" — Słownik kolokacji angielskich

adventure book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przygodowa
  1. adventure rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This wasn't in any of the adventure books the boys read.

    Podobne kolokacje: