ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"selling book" — Słownik kolokacji angielskich

selling book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewniając zbyt książce
  1. selling rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has written several best selling books and describes herself as an animal lover.

    Podobne kolokacje: