"Non-fiction book" — Słownik kolokacji angielskich

Non-fiction book kolokacja
Popularniejsza odmiana: non-fiction book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nie-fikcja książka
  1. non-fiction rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since then he has written several fiction and non-fiction books.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Non-fiction book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Non-fiction book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik