"non-fiction book" — Słownik kolokacji angielskich

non-fiction book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka niebeletrystyczna
  1. non-fiction rzeczownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Since then he has written several fiction and non-fiction books.

    Podobne kolokacje:

podobne do "non-fiction book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "non-fiction book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik