"book of one's photographs" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: book of photographs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka z czyjś zdjęcia
  1. photograph rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What she did, four years ago, was pose for a book of photographs.

    Podobne kolokacje: