"book of essays" — Słownik kolokacji angielskich

book of essays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wypracowań
  1. essay rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A little book on Marx and a handful of essays.

    Podobne kolokacje: