"travel book" — Słownik kolokacji angielskich

travel book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka podróżnicza
  1. travel rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And she knows they'll have another new travel book waiting.

    Podobne kolokacje: