"diet book" — Słownik kolokacji angielskich

diet book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka niskokaloryczna
  1. diet rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You want to lose serious weight, fast, but don't have time to read every diet book out there.

    Podobne kolokacje: