"Fact Book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Fact Book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
  1. szczegółowa informacja o historii produktu
    We have to prepare a fact book for our investors. (Musimy przygotować szczegółową informację o historii produktu dla naszych inwestorów.)

"Fact Book" — Słownik kolokacji angielskich

Fact Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fakt Książka
  1. fact rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On this page, then, is a profile of the way we live now for the modern reader, according to the Fact Book.

    Podobne kolokacje: