"paperback book" — Słownik kolokacji angielskich

paperback book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka w miękkiej oprawie
  1. paperback rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not a very large one, about the size of two paperback books, but better than no window at all.

    Podobne kolokacje: