"companion book" — Słownik kolokacji angielskich

companion book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka towarzysza
  1. companion rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is also a companion book by the same name.

    Podobne kolokacje: