"text book" — Słownik kolokacji angielskich

text book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka tekstu
  1. text rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Have you any idea what I could do with my old text books?

    Podobne kolokacje: